Vitiligo.dk

Valid HTML 4.01 Transitional

Velkommen

Velkommen


Dette website har til formål at oplyse om og udbrede kendskabet til hudlidelsen vitiligo.

Idéen opstod, da en nær ven fik konstateret vitiligo, og han syntes at der var for lidt information tilgængeligt om lidelsen.

Lægen som konstaterede lidelsen vidste ikke om der fandtes nogen kur. Derfor måtte han selv ud og søge informationer.

Dette website er et resultat af denne søgen.